חדשנות

bottels

כחברה היחידה שמזוהה עם זכוכית בארץ, מנצלת פניציה את הידע הרב בייצור זכוכית שנצבר במהלך השנים לפיתוח מוצרים חדשים והרחבת סל המוצרים.

בשיתוף וסיוע המדען הראשי במשרד הכלכלה, שוקדת החברה על פיתוח מוצרי זכוכית בעיצוב מיוחד לקידום מכירות, בקבוקים מופחתי משקל, מוצרים לתעשיית הבנייה ומוצרי צריכה לשוק המקומי תוך מיחזור שבר זכוכית הנאסף במדינת ישראל.

לוגו של וואטסאפ